Aktualne zamówienia


Dostawy (10)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2020.06.30
2020-07-21 godz. 10:30
Dostawa artykułów reklamowych projektu NAWA dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-11/20

2020.07.07
2020-07-16 godz. 10:30
Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-12/20

2020.07.07
2020-07-16 godz. 10:30
Dostawa artykułów reklamowych w ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej" ZP/D-13/20

2020.07.09
2020-07-16 godz. 10:30
Dostawa wzmacniaczy ładunku - 2 szt. ZP/ZN-03/20

2020.07.09
2020-07-16 godz. 10:30
Dostawa czujników do pomiaru ciśnienia w cylindrze silnika - 4 szt. ZP/ZN-02/20

2020.06.30
2020-07-14 godz. 10:30
Dostawa pomiarowej kamery termowizyjnej i 2 obserwacyjnych kamer termowizyjnych do laboratorium badań nieniszczących w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-25/A/20

2020.06.24
2020-07-07 godz. 10:30
Dostawa kamery 360 dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-21/A/20

2020.06.25
2020-07-07 godz. 10:30
Dostawa kuli całkującej do pomiarów strumienia świetlnego oraz mocy promieniowania w ramach projektu ,,Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Dyscyplinach Informatyki, Elektrotechniki, Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Częstochowskiej" ZP/D-24/A/20

2020.06.23
2020-07-07 godz. 10:30
Dostawa artykułów chemii gospodarczej wraz z transportem i rozładunkiem dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy ZP/D-10/20

2020.06.04
2020-06-16 godz. 10:00
Dostawa przenośnego systemu do pomiaru respiracji gleby na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej ZP/D-23/A/20

Usługi (4)