Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 102/2018 z dnia 02.02.2018 w sprawie zmiany Załącznika nr 9 do Zarządzenia nr 66/2017 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 15.09.2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 66/2017 z dnia 15.09.2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 5/2016 z dnia 28.09.2016 w sprawie zmiany w Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 122/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 28.10.2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej z późniejszymi zmianami Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 122/2014 z dnia 28.10.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz