Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 254/2019 z dnia 21.10.2019 w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 241/2019 z dnia 20.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz