Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-01/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-01/19

"Wymiana drzwi wewnętrznych dwóch pomieszczeń w budynku Domu Studenta nr 2 Bliźniak"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,7 2019.03.12 180

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 54,6 2019.03.12 85

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.03.12 82
Drzwi przedmiar pdf 36,2 2019.03.12 114
Opis Techniczny wymiana drzwi pdf 46,3 2019.03.12 113
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2019.03.12 72
STWiORB wymiana drzwi pdf 122,7 2019.03.12 88
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.03.12 80
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,0 2019.03.12 70

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 23,4 2019.03.19 75

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2019.03.28 89

Pobierz wszystkie dokumenty