Ogłoszenia

Politechnika Częstochowska wyróżniona przez RIG w Katowicach!

Wyróżnienie

Politechnika Częstochowska została wyróżniona przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach zaszczytnym tytułem „Scientia est developing”. Tytuł ten przyznano za „działania na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego, budowanie partnerstwa między środowiskami biznesowymii samorządowymi oraz wkład w rozwój gospodarki i regionu”. Dyplom ten odebrał prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki w trakcie uroczystej gali będącej jednym z ważnych wydarzeń 8. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, jaki odbywał sie w dniach 17-19 października 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

         Kongres ten stał się jednym z najważniejszych wydarzeń w Europie poświęconych sektorowi MŚP. Do Katowic przyjechali przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw z Europy oraz z  Indii i Chin. Motywem przewodnim Kongresu było hasło „Nauka – biznes – samorząd – razem dla gospodarki”. Uczestnicy wydarzenia w trakcie cyklu paneli dyskusyjnych, debat oraz warsztatów poruszali tematy związane przede wszystkim z innowacyjnymi narzędziami wspierającymi rozwój firm, miast i regionów w obszarze ochrony środowiska, zdrowia,  energetyki, transportu, marketingu i komunikacji cyfrowej. Kongres ten gromadząc liczne grono przedstawicieli świata biznesu, nauki, polityki i środowisk gospodarczych, daje możliwość szerokiej dyskusji o szansach i barierach stojących przed mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Jest to doskonała okazja do promocji dokonań Politechniki Częstochowskiej.

Autor: BKiM, 23.10.2018

Program "Wiedza Online"

Wiedza Online

Autor: BKiM, 16.10.2018

Rekolekcje

Emaus

REKOLEKCJE AKADEMICKIE NA DOBRY POCZĄTEK

08-09 października 2018 r.

19.00 Msza św.

20.00 Nauka rekolekcyjna

Rekolekcje poprowadzi ks. Michał Olszewski SCJ

Autor: BKiM, 08.10.2018

MARSZOBIEG TERENOWY!

Autor: BKiM, 17.07.2018

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018 dla Zespołu PCz Rover Team z WIMiI

Zespół PCz Rover Team, który tworzą studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej został laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 w kategorii "Młodzi innowacyjni liderzy polskiej nauki" za godne reprezentowanie polskiego szkolnictwa na arenie międzynarodowej poprzez premierę łazika marsjańskiego Modernity II.
Łazik zdobył pierwsze miejsce na prestiżowych zawodach w USA i jest najlepszym łazikiem marsjańskim na świecie.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju to ogólnopolskie wyróżnienie doceniające samorządy, podległe im spółki oraz przedsiębiorstwa, które przez swoje nowatorskie inwestycje i rozwiązania, przykładają się do zrównoważonego rozwoju.
Drugą grupą laureatów są uczelnie, jednostki naukowe, ośrodki, instytucje i przedsiębiorstwa realizujące innowacyjne projekty. Wszystkie te podmioty charakteryzuje nowatorskość, zaangażowanie w działania oraz rozwój działalności.
Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju została objęta honorowym patronatem dr Alicji Adamczak - Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Partnerem merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Partnerem medialnym jest redakcja sekcji Rzecz o Innowacjach i Rzecz o Inwestycjach.
Wręczenie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 dla Zespołu PCz Rover Team odbyło się 8 lipca br. w Uniejowie.

Autor: WebAdmin, 10.07.2018

Strony