Administracja

Kanclerz Politechniki Częstochowskiej
dr inż. Arkadiusz Kociszewski
ul. Dąbrowskiego 69, pokój: 28
e-mail: kanclerz@pcz.pl
tel./fax (34) 325-17-76, tel. 3250-256

 

Regulamin organizacyjny Politechniki Częstochowskiej

Kierownicy jednostek administracyjnych podlegająch Kanclerzowi:
 

Dział

Symbol:

Kierownik jednostki

E-mail:

Tel. wew.

Sekretariat

RK-SK

mgr inż. Maria Kwietniewska

mgr Izabela Gajowczyk

mkwietniewska@pcz.pl

izabela.gajowczyk@pcz.pl

256

Sekcja Projektów i Nadzoru Budowlanego

RK-NB

mgr inż. Agata Modrzycka (zastępstwo)

amodrzycka@pcz.pl

420

Ciepłownia

RK-NC

mgr inż. Robert Starczyk

rstarczyk@pcz.pl

247, 210

Dział Administrowania Nieruchomościami

RK-NN

mgr inż. Krzysztof Środa

ksroda@pcz.pl

425

Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych

RK-I

mgr inż. Agata Modrzycka 

amodrzycka@pcz.pl

420

Kwestor I Zastępca Kanclerza

RK-F

mgr Bożena Padlowska

bpadlowska@pcz.pl

606

Zastępca Kwestora ds. Księgowości i Finansów

RK-FZK

mgr inż. Jolanta Kłodos

jklodos@adm.pcz.czest.pl

434

- Zastępca Kwestora ds. Funduszy Strukturalnych i Działalności Badawczej

RK-FZF

mgr Małgorzata Walczak

mwalczak@pcz.pl

423

- Sekcja Finansowa

RK-FF

mgr inż. Jadwiga Lis

jlis@pcz.pl

259

- Sekcja Dekretacji i Rozrachunków

RK-FD

Izabela Zembrzuska-Gęga

igega@pczt.pl

267

- Sekcja Kosztów i Przychodów

RK-FP

mgr Ewa Pałuska

epaluska@pcz.pl

666

- Sekcja Księgowości Analitycznej

RK-FK

mgr inż. Roman Kondas

rkondas@pcz.pl

435

- Sekcja Księgowości Majątkowej

RK-FM

mgr Bogumiła Koza

bkoza@pcz.pl

459

Sekcja Księgowości i Rozliczeń Projektów Współfinansowanych ze Źródeł Zagranicznych

RK-FU

     

Zastępca Kanclerza ds. Planowania i Analiz

RK-N

mgr Małgorzata Sierżant

msierzant@pcz.pl

256

- Sekcja Analiz Finansowo-Gospodarczych

RK-NF

mgr inż. Jadwiga Ambicka
mgr inż. Karina Osys

jambicka@pcz.pl
kosys@pcz.pl

458

- Dział Zamówień Publicznych

RK-NZ

mgr Łukasz Zyngier

lzyngier@pcz.pl

236

- Sekcja Inwentaryzacji

RK-NI

mgr Katarzyna Sikorska
mgr Agnieszka Litwin

ksikorska@pcz.pl

266

Dział Domów Studenckich

RK-S

mgr Agata Joachymiak

ajoachymiak@pcz.pl

262

- Dom Studencki nr 2

RK-S2

lic. Monika Skowrońska-Bukalak

monika.skowronska@pcz.pl

472

- Dom Studencki nr 5

RK-S5

mgr Urszula Michalak

umichalak@pcz.pl

233

- Dom Studencki nr 7

RK-S7

mgr Bartłomiej Osyra

bosyra@pcz.pl

495

Akademickie Centrum Kultury

RK-AC

mgr inż. Zbigniew Miszczyk

zmiszczyk@pcz.pl

230

Klub Dziecięcy 
Politechniki Częstochowskiej „ŻACZEK”

RK-KD

mgr Anna Bryguła

abrygula@pcz.pl

138

Uczelniane Centrum Informatyczne

RK-UCI 

mgr inż. Piotr Kupczak

pkupczak@pcz.pl

169

Miejska Sieć Komputerowa Czest-MAN 
(MSK CzestMAN)

RK-CM 

dr inż. Marcin Woźniak

marcin.wozniak@icis.pcz.pl

319