Regulamin przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW - Wytyczne w przypadku składania wniosków stypendialnych w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 25/2020 z dnia 30.09.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 15/2020 z dnia 21.09.2020 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1.1a oraz wprowadzenia Załącznika nr 2.1a do Zarządzenia nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 254/2019 z dnia 21.10.2019 w sprawie przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej na rok akademicki 2019/2020 Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 241/2019 z dnia 20.09.2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej Zobacz i pobierz