Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 54/2016/2017 z dnia 22.03.2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich Zobacz i pobierz

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich określa Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich wg załącznika do Uchwały Nr 54/2016/2017 Senatu PCz z dnia 22 marca 2017 r.