Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 55/2016/2017 z dnia 22.03.2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projkakościowych Zobacz i pobierz

Zasady przyznawania zwiększenia stypendiów doktoranckich określa Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wg załącznika do Uchwały Nr 55 /2016/2017 Senatu PCz z dnia 22 marca 2017 r.