Regulamin studiów doktoranckich

Uchwała Senatu Politechniki Częstochowskiej nr 53/2016/2017 z dnia 22.03.2017 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich Zobacz i pobierz

Tekst jednolity regulaminu studiów doktoranckich, który wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2017/2018, określa załącznik do Uchwały Nr 53 /2016/2017 Senatu PCz z dnia 22 marca 2017 r.