Centrum Zarządzania Projektami

Nauka dla Społeczeństwa – nowy program MEiN

Minister Edukacji i Nauki powołał nowy program "Nauka dla Społeczeństwa" adresowany do podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Celem programu jest wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Autor: WebAdmin, 19.07.2021

Ogłoszenie

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło konkurs
na finansowanie działających w ramach uczelni studenckich kół naukowych
pt. „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Do finansowania w ramach programu zakwalifikowano wniosek

złożony przez Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej
pt. „Odpady to też zasoby - Zielony ład”

Otrzymana kwota dofinansowania to 60 000 zł.

Serdecznie gratulujemy innowacyjnego projektu, który został doceniony
 przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Studentom i opiekunom koła naukowego GeneInUse,
życzymy powodzenia i sukcesów w realizacji projektu!

Autor: WebAdmin, 11.06.2021

Granty Narodowego Centrum Nauki dla naszych naukowców

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów kolejnych edycji konkursu Opus 20, Sonata 16 i Preludium. Finasowanie na realizację grantu OPUS 20 otrzymało dwóch naukowców z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki naszej uczelni:

  • prof. dr hab. inż. Witold Janusz Elsner - Opracowanie nowej pasywnej metody kontroli przepływu opartej na dogłębnej analizie zjawisk fizycznych przyściennych, (przyznana kwota: 1 430 960 zł)
  • prof. dr hab. inż. Artur Tomasz Tyliszczak - Fizyka turbulentnych płomieni dyfuzyjnych za ciałami nieopływowymi o zmiennej geometrii i falistych ścianach, (przyznana kwota: 1 216 600 zł).

Informacje o wynikach wraz z pełnymi listami zakwalifikowanych projektów znajdują się pod adresem WYNIKI NCN.

Serdecznie gratulujemy Laureatom i życzymy owocnej realizacji projektów.

 

Autor: WebAdmin, 02.06.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

Konkurs którego celem jest opracowanie innowacyjnej technologii magazynowania energii elektrycznej opartej o ogniwa galwaniczne.

Przedsięwzięcie „Magazynowanie energii elektrycznej” stanowić ma impuls dla aktywizacji rynku magazynów energii elektrycznej, w tym stworzenia i rozwoju dostawców podzespołów do magazynów energii elektrycznej, takich jak baterie, falowniki, elektronika, obudowy, software, czy usługi instalacyjne, serwisowe i gwarancyjne produktów końcowych. Skala prognozowanego popytu na przystępne cenowo i efektywne technologie magazynowania energii elektrycznej szacowana jest na setki miliardów euro.

Autor: WebAdmin, 12.05.2021

Ogłoszenie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza

Program EJP SOIL

który wspiera działania w kierunku zrównoważonej gospodarki glebami rolniczymi z uwzględnieniem kwestii klimatycznych. Kraje biorące udział w programie zobowiązane są do realizacji ogólnego celu, jakim jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarowania glebą rolniczą, które przyczynią się do sprostania kluczowym wyzwaniom społecznym, w tym zmianom klimatycznym i przyszłym dostawom żywności.

Autor: WebAdmin, 12.05.2021

Strony