Ogłoszenie

INFOSTRATEG (II konkurs)

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza II konkurs

w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne
i mechatroniczne” – INFOSTRATEG.

Celem Programu INFOSTARTEG jest rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Do celów szczegółowych Programu, wpisujących się w zakres tematyczny I konkursu należy:

  • Utworzenie zbiorów danych testowych i stworzenie na ich bazie standardów wyboru najlepszych rozwiązań;
  • Rozwijanie polskiego potencjału badawczego w sztucznej inteligencji;
  • Znaczące zwiększenie aktywności rynkowej polskich zespołów informatycznych;
  • Stworzenie rozwiązań opartych o uczenie maszynowe podnoszących jakość produktów/ usług i efektywność procesów.

Z zakresu tematycznego programu wybrano do II konkursu 2 tematy:

  1. TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;
  2. TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej*.

* (konkursem objęte są  kontakty z Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego oraz Urzędem Skarbowym).

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

  • Faza I: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
  • Faza II: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych;
  • Faza III: zadania o charakterze badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych i/lub prac przedwdrożeniowych.

Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI.

Nabór wniosków będzie trwał od 7 maja do 6  lipca 2021 r. (do godziny 16:00).

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/ogloszenie-konkursu-infostrateg-ii-konkurs

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami:  http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 20.04.2021