Ogłoszenie

Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs na działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry uczelni.

Celem konkursu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni
w zakresie projektowania uniwersalnego tak, aby zapewnić wysoką jakość kształcenia studentów w tym obszarze. Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia.

Finansowanie można przeznaczyć na działania podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej w zakresie projektowania uniwersalnego: szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, i inne.

Rozpoczęcie naboru wniosków: 20 maja 2021 r. (godz. 8:15)

Zakończenie naboru wniosków: 8 lipca 2021 r. (godz. 14:00)

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/kadra-dydaktyczna-dla-projektowania-uniwersalnego-po-wer

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami:  http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 20.04.2021