Ogłoszenie

PHC Polonium – otwarty nabór wniosków!

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją PHC Polonium. Granty wspierają mobilność naukowców realizujących projekty badawcze w zespołach polsko-francuskich. Finansowanie jest przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów polskich naukowców w kraju partnera. 

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez francuskich partnerów do Campus France oraz przez polskich partnerów do NAWA. Rozpatrywane są jedynie wnioski złożone łącznie w Polsce i we Francji. Wnioski złożone w Polsce i we Francji powinny mieć taki sam tytuł w języku angielskim oraz taki sam okres realizacji.

Nabór trwa do 23 lipca 2021 roku. 

Do aplikowania zachęcamy przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki, szczególnie w tych obszarach tematycznych, które odpowiadają priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa

To już czwarta edycja konkursu! W trzech dotychczasowych, finansowanie otrzymały 62 najlepsze projekty. 

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/wspolne-projekty...

Centrum Zarządzania Projektami przypomina, że chęć aplikowania w konkursie należy zgłosić przez stronę Centrum Zarządzania Projektami:  http://pcz.pl/pl/czp/zgloszenie-projektu.

Autor: WebAdmin, 23.04.2021