Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-07/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-07/20

"Przebudowa budynku na potrzeby Archiwum Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,4 2020.08.13 465

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,1 2020.09.01 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 64,4 2020.08.13 173

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.08.13 98
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2020.08.13 102
pfu_archiwum 09_07_2020 pdf 1098,8 2020.08.13 145
Wykaz robót budowlanych doc 25,2 2020.08.13 126
Wzór oferty na roboty budowlane docx 21,3 2020.08.13 96
Wzór umowy na roboty budowlane doc 154,5 2020.08.13 116
zał. 2 do pfu - ekspertyza p.poż. pdf 15475,4 2020.08.13 112
zał. 3 do pfu - ekspertyza techniczna pdf 6341,8 2020.08.13 120
zał. do pfu - Inwentaryzacja pdf 433,7 2020.08.13 129

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 25,0 2020.09.01 95

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2020.09.08 137

Pobierz wszystkie dokumenty