Szczegóły ogłoszenia ZP/D-39/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-39/A/20

"Dostawa analizatora do badań zawartości wodoru dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,6 2020.09.02 186

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 13,5 2020.09.10 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 53,8 2020.09.02 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.09.02 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,0 2020.09.02 33
Projekt umowy doc 72,0 2020.09.02 27
Protokól odbioru doc 40,0 2020.09.02 34
Wzór oferty na dostawy doc 54,0 2020.09.02 32

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 21,4 2020.09.10 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2020.09.17 20

Pobierz wszystkie dokumenty