Szczegóły ogłoszenia ZP/D-41/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-41/A/20

"Dostawa analizatora jakości powietrza z wyposażeniem dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,5 2020.09.11 186

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,8 2020.09.18 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,5 2020.09.11 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.09.11 26
Opis techniczny docx 15,5 2020.09.11 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,7 2020.09.11 31
Projekt umowy doc 72,0 2020.09.11 27
Protokól odbioru doc 40,0 2020.09.11 23
Wzór oferty na dostawy doc 54,0 2020.09.11 25

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi do SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 21,0 2020.09.18 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.09.24 11

Pobierz wszystkie dokumenty