Szczegóły ogłoszenia ZP/U-12/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/U-12/20

"Sukcesywna usługa transportowa przewozu uczniów Szkół Podstawowych w ramach projektu Ciekawi świata - nowe możliwości "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2020.09.22 151

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 86,4 2020.09.22 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 80,5 2020.09.22 32
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 1, 2 i 3 doc 73,5 2020.09.22 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 78,0 2020.09.22 30
Projekt umowy doc 116,0 2020.09.22 33
Protokół zdawczo-odbiorczy doc 75,0 2020.09.22 30
Wzór formularza oferty doc 114,5 2020.09.22 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 83,5 2020.10.01 27

Pobierz wszystkie dokumenty