Szczegóły ogłoszenia ZP/D-44/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-44/A/20

"Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,4 2020.09.23 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ_-_na_dostawę_i_usługi_procedura_uproszczona docx 57,3 2020.09.23 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2020.09.23 29
formularz cenowy doc 796,5 2020.09.23 45
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,7 2020.09.23 28
Projekt umowy doc 68,5 2020.09.23 28
Wzór oferty doc 48,0 2020.09.23 30
Wzór protokołu odbioru doc 24,0 2020.09.23 28

Pobierz wszystkie dokumenty