Szczegóły ogłoszenia ZP/D-07/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-07/21

"Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 145,2 2021.03.30 368

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 39,7 2021.04.13 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 48,4 2021.03.30 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 1 docx 12,5 2021.03.30 195
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 2 doc 46,0 2021.03.30 112
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 3 docx 909,4 2021.03.30 93
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 4 docx 85,5 2021.03.30 87
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 5 docx 249,7 2021.03.30 77
Opis przedmiotu zamówienia - zad. 6 doc 5127,5 2021.03.30 110
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,0 2021.03.30 56
Projekt umowy doc 62,0 2021.03.30 72
Wzór formularza oferty doc 84,5 2021.03.30 79
Wzór protokołu odbioru doc 27,5 2021.03.30 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 24,7 2021.04.13 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,0 2021.04.20 41
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 23,8 2021.04.20 57

Pobierz wszystkie dokumenty