Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-06/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-06/21

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 215,8 2021.04.02 444

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 52,9 2021.04.02 122

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.04.02 68
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2021.04.02 57
Wzór oferty na dostawy doc 28,2 2021.04.02 68
Wzór protokołu odbioru docx 16,7 2021.04.02 63
Wzór umowy na dostawy docx 31,7 2021.04.02 61
Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 24,9 2021.04.02 188

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,0 2021.05.06 40
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,1 2021.05.06 49

Pobierz wszystkie dokumenty