Szczegóły ogłoszenia ZP/D-08/21

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-08/21

"Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1800 ton na sezon grzewczy 2021/2022 wraz z rozładunkiem dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 83,9 2021.04.20 205

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 40,1 2021.04.27 16
Informacja o zmianach 2 (procedura uproszczona) pdf 40,1 2021.04.29 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,0 2021.04.20 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia doc 47,0 2021.04.20 34
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,9 2021.04.20 38
Projekt umowy doc 85,5 2021.04.20 50
Wzór formularza oferty doc 55,5 2021.04.20 29

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert docx 27,8 2021.04.29 21

Pobierz wszystkie dokumenty