Ogłoszenia

Elsevier dla naszej Uczelni

Politechnika Częstochowa została uhonorowana prestiżową nagrodą Elsevier w obszarze nauk społecznych.

Autor: WebAdmin, 16.07.2021

Stypendia pomostowe

Stypendia pomostowe

Autor: BKiM, 12.07.2021

Nowy numer czasopisma

Czasopismo nr 75

Ukazał się drukiem 75. numer czasopisma środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska".

WYDANIE SPECJALNE

Życzymy miłej lektury!

Czasopismo ``Politechnika Częstochowska`` nr 75

Autor: BKiM, 09.07.2021

Dofinansowanie Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "Żaczek"


Klub Dziecięcy Politechniki Częstochowskiej „Żaczek” po raz kolejny otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na funkcjonowanie miejsc opieki w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 – moduł 4.


Politechnika Częstochowska skutecznie wychodzi naprzeciw studentom, doktorantom oraz  pracownikom, którzy łączą naukę i pracę z wychowaniem dzieci. W tym celu już od 6 lat na terenie Uczelni działa klub dziecięcy, w którym rodzice mogą pod profesjonalną opieką pozostawić swoje pociechy. Dofinansowanie z programu „Maluch”+ 2021 pozwoli ponownie wesprzeć ich finansowo, tak aby bez przeszkód mogli kontynuować naukę i pracę.

Autor: WebAdmin, 09.07.2021

Młodzi na start

Młodzi na start!

Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt pt. „Młodzi na start”, w ramach którego udziela dotacji na założenie działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego, w wieku do 30 roku życia,  które utraciły pracę (umowy o pracę/umowy zlecenie/o dzieło) w wyniku pandemii COVID-19 (wypowiedzenie umów przez pracodawcę lub rozwiązanie umów z upływem czasu na jaki zostały zawarte).

Oferujemy dotacje w wysokości 23.050 zł na utworzenie firmy, szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,
a także wsparcie pomostowe w wys. 2.600 zł co m-c przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia firmy.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.arr.czestochowa.pl lub pod nr tel. 798 154 754.

Nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu odbędzie się od 17.06.2021 do wyczerpania miejsc w projekcie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Autor: BKiM, 08.07.2021

Strony