Ogłoszenia

Śląska Nagroda Naukowa

List przewodni

Autor: BKiM, 12.05.2021

Klub Dziecięcy "Żaczek"

Kierownik Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "Żaczek” ogłasza nabór dzieci do Klubu na rok szkolny 2021/2022. O przyjęciu do klubu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia  przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w placówce klubu przy ul. Dąbrowskiego 69, tel. 343 250 138. Karty zgłoszenia dostępne będą u kierownika Klubu.

Nabór potrwa od 1 czerwca do 15 czerwca lub do wyczerpania wolnych miejsc.

O zakwalifikowaniu dziecka do klubu rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje  dotyczące zasad rekrutacji dostępne są pod nr tel.  34 32 50 138.

Z opieki nad dzieckiem mogą skorzystać jedynie pracownicy, doktoranci oraz studenci Politechniki Częstochowskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 1 do lat 3!!! 

Autor: BKiM, 12.05.2021

Nasz zwycięzca

Paweł Bronkiewicz

Wyniki XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych

Miło nam poinformować, że Pan Paweł Bronkiewicz Student I roku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki zajął IV miejsce w Finale XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Studentów Wyższych Uczelni Technicznych organizowanej przez Centrum Języków i Komunikacji  Politechniki Poznańskiej

 

Do I etapu Olimpiady - eliminacji pisemnych w formie testu on-line  przystąpiło 299 studentów reprezentujących różne  wyższe uczelnie techniczne, w tym 23 studentów z różnych wydziałów PCz.
Do II etapu Olimpiady zakwalifikowało się trzech studentów PCz, z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki: Paweł Bronkiewicz, Damian Szmidel oraz Jan  Smoleń

 

Pan Paweł Bronkiewicz przystąpił do II etapu Olimpiady on-line składającego się z dwóch części: eliminacji ustnych oraz finałowych prezentacji. Uczestnicy wypowiadali się przed  członkami komisji egzaminacyjnej na wylosowane tematy dotyczące nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz biznesu. Dziesięciu najlepszych studentów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów po części ustnej, przedstawiło swoją 7-minutową prezentację multimedialną na jeden z poniższych tematów:

1  "Technology is a queer thing. It brings you great gifts with one hand and it stabs you in the back with the other”. (Carrie Snow)

2  ”When the winds of change blow, some people build walls, others build windmills”. (Chinese proverb)

Po podsumowaniu wszystkich punktów Komisja Oceniająca w składzie: wykładowcy Politechniki Poznańskiej - Organizator Olimpiady oraz reprezentanci pozostałych wyższych uczelni technicznych,  przyznała poszczególne miejsca laureatom, którzy otrzymali szereg atrakcyjnych nagród oraz dyplomy.

Gratulujemy Finaliście, a wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Olimpiady dziękujemy za podjęcie trudu w zmaganiach językowych i zachęcamy do intensywnej pracy oraz uczestnictwa w kolejnej edycji.

Paweł Bronkiewicz

Paweł Bronkiewicz

Autor: BKiM, 11.05.2021

Zaproszenie na badanie

Zaproszenie dla studentów

Informacja o badaniu

Autor: BKiM, 07.05.2021

Interaktywna mapa

Interaktywna mapa

INTERAKTYWNA MAPA WSPÓŁPRACY PRZEMYSŁU ZE STUDENTAMI

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, absolwentów, kandydatów na studia, a także Pracodawcom, na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej uruchomiono pierwszą w Polsce interaktywną mapę współpracy przemysłu ze studentami.

„Mapa” to autorski projekt ściśle ukierunkowany na pomoc Firmom w pozyskaniu wartościowych pracowników, stażystów i praktykantów studiujących na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Studentom, absolwentom, a także kandydatom na studia „mapa” umożliwi zdobycie doświadczenia zawodowego i praktyczną weryfikację wiedzy teoretycznej w czołowych firmach, których zakłady produkcyjne ulokowane są na terenie całego kraju.

 

Propozycja utworzenia wirtualnej platformy spotkała się z szerokim zainteresowaniem zarówno ze strony wielu firm jak i studentów Wydziału. Obserwujemy rosnące zainteresowanie „mapą”. Obecnie współpracujemy z czterdziestoma firmami, ale codziennie dołączają kolejne. Jest to związane z obserwowanymi w ostatnich latach trudnościami ze znalezieniem odpowiedniej kadry inżynierskiej. W obecnych czasach, przy ciągłym rozwoju nowych technologii, wykwalifikowana kadra to jeden z najważniejszych warunków, aby sprostać wyzwaniom podlegającego dynamicznym zmianom otoczenia.

 

„Mapa” dostępna pod adresem:

https://mapa.wip.pcz.pl/map.html

Szczegóły dotyczące „mapy” można uzyskać: sebastian.mroz@pcz.pl

Zachęcamy do zarejestrowania się, życząc jednocześnie odbycia atrakcyjnych praktyk i staży, które będą początkiem Waszej kariery zawodowej.

 

Autor: BKiM, 07.05.2021

Strony