Ogłoszenia

LEX Baza Dokumentów - Informacja dla pracowników PCz

Autor: BPRdsKOE, 16.04.2021

Komunikat JM Rektora 16.04.2021 r.

Autor: BPRdsKOE, 16.04.2021

Komunikat JM Rektora 16.04.2021 r.

Autor: BPRdsKOE, 16.04.2021

Szczepienia COVID-19 dla studentów i doktorantów

W związku ze staraniami resortu edukacji i nauki o możliwe szerokie włączenie uczelni do współorganizacji dalszych szczepień przeciwko COVID-19, Politechnice Częstochowskiej powierzono zadanie ustalenia liczby studentów, którzy wyrażają wolę poddania się szczepieniu oraz preferowaliby udział w szczepieniach organizowanych w punktach zlokalizowanych w Uczelni – z pominięciem indywidualnej rejestracji i szczepienia w punkcie wskazanym na zasadach ogólnych NFZ. 
 
Badanie ma charakter ankietowy i nie przesądza o możliwości organizacji szczepień przez Uczelnię.
 
Ankieta została udostępniona na platformie e-learningowej Moodle (https://moodle.pcz.pl) i aktywna będzie do dnia 21.04.2021. 
 
Wszystkim zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety.
 
Ankieta jest anonimowa.

 

Autor: , 15.04.2021

Komunikat JM Rektora 13.04.2021 r.

Autor: BPRdsKOE, 13.04.2021

Strony