LEX Baza Dokumentów - Informacja dla pracowników PCz

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami o kontynuację systemu LEX Baza Dokumentów, uprzejmie informujemy, że licencja na oprogramowanie została przywrócona w nowej, rozszerzonej wersji. Z programu mogą korzystać osoby posiadające dostęp do sieci Uczelni (bez logowania jako gość lub jako imienny użytkownik po zalogowaniu – wówczas mają Państwo możliwość wyboru ustawień).
Lex Baza Dokumentów jest systemem stanowiącym obecnie największą bazę danych w zakresie uczelnianych aktów prawnych o szerokim spektrum informacji (zawiera dokumenty od 2010 roku). Jedną z najważniejszych zalet nowego oprogramowania jest publikacja dokumentów, zgodnie z wymaganiami WCAG 2.1 (ustawa o dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami).
W praktyce oznacza to, że po pierwsze widok programu spełnia wymogi norm określonych dla osób z niepełnosprawnościami, po drugie – dokumenty publikujemy w dwóch wersjach: pdf’a (skan oryginału) oraz pliku edytowalnego w formacie .docx. Z uwagi na zasadność oraz ilość wszystkich dokumentów (ponad 2300 egzemplarzy), baza została uzupełniona o brakujące elementy od początku bieżącej kadencji (wrzesień 2020 roku).
Dzięki nowoczesnej formie program jest przejrzysty i łatwy w obsłudze, dlatego zachęcamy do wykorzystywania go zarówno w celu bieżącego monitorowania aktów prawnych, jak i tworzenia nowych projektów na już istniejącej bazie.

Kluczowe korzyści wynikające z oprogramowania to również:

  • pełna kontrola nad aktualnością publikowanych danych (wyraźnie zaznaczony status dokumentu, powiązania między różnymi aktami, szybki wgląd w poszczególne wersje),
  • gromadzenie dokumentacji prawnej w sposób uporządkowany w jednym miejscu,
  • szybki i łatwy dostęp do dokumentów (wyszukiwanie według kryteriów, np. po sygnaturze, tytule, rodzaju lub haśle tematycznym),
  • możliwość tworzenia baz innych dokumentów prawnych (np. umów, pełnomocnictw) oraz nadzór nad nimi,
  • rozbudowany system nadawania uprawnień do określonych dokumentów wybranym osobom,
  • łatwe przekazywanie adresu dostępu do wybranego dokumentu (indywidualny link przypisany dla każdego aktu),
  • przegląd pełnej historii zmian,
  • moduł PSI (Publiczny System Informacji), umożliwiający publikację wybranych dokumentów
    w Internecie, zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1.

Dostęp do LEX Baza Dokumentów znajduje się niezmiennie w zakładce Pracownik/ Prawo/Lex Baza Dokumentów, pod linkiem: https://prawo.pcz.pl/.

Dział Organizacji i Zarządzania

Autor: BPRdsKOE, 16.04.2021