Najlepsze prace dyplomowe

Nagroda Prezydenta Częstochowy

Urząd Miasta Częstochowy Miasto rozstrzygnął coroczny konkurs dla absolwentek i absolwentów szkół wyższych na najlepsze prace dyplomowe z punktu widzenia promocji Częstochowy. Wśród laureatów znalazło się dwoje studentów Politechniki Częstochowskiej. 

Do konkursu na pracę naukową – będącego elementem miejskiego projektu „Akademicka Częstochowa” – mogły się zgłaszać absolwentki i absolwenci uczelni wyższych (nie tylko częstochowskich), którzy obronili pracę dotyczącą problematyki wiążącej się z naszym miastem – pracę licencjacką, inżynierską, magisterską lub doktorską. Temat mógł być związany z dzisiejszymi potrzebami miasta, jego gospodarką, kulturą, turystyką, sportem, oświatą, gospodarką przestrzenną, architekturą, ochroną środowiska czy transportem – a więc wszelkimi obszarami istotnymi z punktu widzenia funkcjonowania miasta i rozwoju Częstochowy. Do konkursu można było zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2019/2020.

Zwykle wręczenie symbolicznych czeków laureatkom i laureatom ma bardzo uroczysty charakter – w poprzednich latach towarzyszyło miejskiemu, noworocznemu spotkaniu w Filharmonii Częstochowskiej. W tym roku – ze względu na reżim sanitarny – musiało mieć inny przebieg.
20 kwietnia br., w Urzędzie Miasta autorom najlepszych prac nagrody wręczył zastępca prezydenta Częstochowy Jarosław Marszałek. Do tej edycji zgłoszono 11 prac. Decyzją kapituły konkursu przyznano nagrodę główną prezydenta Miasta (w wysokości 3000 zł) i trzy nagrody - wyróżnienia (po 1000 zł).

W kategorii ,,praca licencjacka” (wyróżnienie):

– Aleksandra Ryś – Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za pracę „Mowa mieszkańców Częstochowy i okolic. Analiza regionalizmów leksykalnych”.
Kapituła doceniła pracę za dobry poziom, samodzielność, weryfikację stereotypów, zwrócenie uwagi m.in. procesy migracji i rusyfikacji. Praca jest doskonałym punktem wyjścia do kolejnych badań na temat języka regionu.

W kategorii ,,praca magisterska” (wyróżnienia):

– Marlena Przybylska – Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, za pracę „Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury turystycznej na przykładzie Miasta Częstochowy”.

W ocenie kapituły praca solidna i dobrze napisana. Głównym przedmiotem badań jest Miasto Częstochowa. Autorka pokazuje miasto nie tylko przez pryzmat klasztoru, skupia się także na innych atrakcjach i na wykorzystaniu obiektów noclegowych. Porównuje także Częstochowę z innymi ośrodkami. Wnioski otwierają pozytywne perspektywy, a zebrane dane statystyczne mogą być przydatne w pracy administracji samorządowej.

– Laura Słotwińska – Wydział Inżynierii i Produkcji i Technologii Materiałów Politechnika Częstochowska, za pracę „Wdrażanie koncepcji Smart City na przykładzie Miasta Częstochowy”.
Zdaniem kapituły praca wartościowa, kompletna, przydatna w kontekście podsumowania  dotychczasowych działań miasta w kierunku Smart City.

W kategorii ,,praca doktorska” (nagroda główna):

– Emil Kuliński – Wydział Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej, za pracę „Zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej poprzez dynamiczną regulację ciśnienia”.
Wysoka ocena kapituły. Praca doktorska dotyczy innowacji zastosowanej jedynie w Częstochowie. Wykazany został zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie  gratulujemy!

Autor: BKiM, 22.04.2021