Poziom stresu a regulacja emocji i sposoby radzenie sobie wśród pracowników uczelni wyższych w sytuacji przedłużającej się pandemii COVID -19

Informacje dla Pracowników Uczelni

W zespole pracowników naukowo - dydaktycznych (dr hab. Beata Hintze, prof. APS, dr Małgorzata Woźniak – Prus i dr Magdalena Gawrych) z Instytutu Psychologii APS prowadzone są badania dotyczące poziomu stresu, zdrowia psychicznego, regulacji emocji oraz sposobów radzenia sobie w sytuacji pandemii COVID-19 wśród pracowników uczelni wyższych.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu. Badanie jest anonimowe i trwa ok. 40 minut. W każdym momencie mogą Państwo wycofać się z badania. Badanie polega na wypełnieniu ankiety socjodemograficznej oraz pięciu kwestionariuszy. Narzędzia kwestionariuszowe służą do oceny ogólnego stanu zdrowia, objawów depresyjnych, lękowych, regulacji emocji, cech osobowości respondenta oraz sposobów radzenie sobie ze stresem. Państwa zaangażowanie w badanie umożliwi ocenę problemów związanych ze zdrowiem psychicznym w okresie pandemii pracowników uczelni oraz zaplanowanie strategii wsparcia.

Link do badania: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfChobmGG3RKz2pSp6DYXMt_mPmSNs5D1v8Z8Op0oE5O1v3mQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Instytut Psychologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - bhintze@aps.edu.pl

zalacznik_1_procedura_badania.pdf

Autor: BPRdsKOE, 17.03.2021