Ogłoszenia

Elsevier dla naszej Uczelni

Politechnika Częstochowa została uhonorowana prestiżową nagrodą Elsevier w obszarze nauk społecznych.

Autor: WebAdmin, 16.07.2021

Szkolenie online z obsługi interfejsu LEX

Szkolenie online z obsługi interfejsu LEX

6 lipca 2021 roku, godz. 9.00.

Podczas szkolenia zostaną poruszone m.in. następujące tematy:

- podstawowe informacje o Serwisie,
- efektywne wyszukiwanie przepisów, orzeczeń i komentarzy,
- praca z aktem prawnym oraz innymi dokumentami,
- nowości i narzędzia dostępne w Serwisie.

Czas szkolenia: 1,5 godziny.

Szkolenie zostanie przeprowadzone przy użyciu komunikatora MS Teams.

Zgłoszenia proszę kierować na adres: doz@adm.pcz.pl

 

Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania

 

 

Autor: BPRdsKOE, 29.06.2021

Granty Narodowego Centrum Nauki dla naszych naukowców

NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło laureatów kolejnych edycji konkursu Opus 20, Sonata 16 i Preludium. Finasowanie na realizację grantu OPUS 20 otrzymało dwóch naukowców z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki naszej uczelni:

  • prof. dr hab. inż. Witold Janusz Elsner - Opracowanie nowej pasywnej metody kontroli przepływu opartej na dogłębnej analizie zjawisk fizycznych przyściennych, (przyznana kwota: 1 430 960 zł)
  • prof. dr hab. inż. Artur Tomasz Tyliszczak - Fizyka turbulentnych płomieni dyfuzyjnych za ciałami nieopływowymi o zmiennej geometrii i falistych ścianach, (przyznana kwota: 1 216 600 zł).

Informacje o wynikach wraz z pełnymi listami zakwalifikowanych projektów znajdują się pod adresem WYNIKI NCN.

Serdecznie gratulujemy Laureatom i życzymy owocnej realizacji projektów.

Autor: BKiM, 07.06.2021

Śląska Nagroda Naukowa

List przewodni

Autor: BKiM, 12.05.2021

Klub Dziecięcy "Żaczek"

Kierownik Klubu Dziecięcego Politechniki Częstochowskiej "Żaczek” ogłasza nabór dzieci do Klubu na rok szkolny 2021/2022. O przyjęciu do klubu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia  przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w placówce klubu przy ul. Dąbrowskiego 69, tel. 343 250 138. Karty zgłoszenia dostępne będą u kierownika Klubu.

Nabór potrwa od 1 czerwca do 15 czerwca lub do wyczerpania wolnych miejsc.

O zakwalifikowaniu dziecka do klubu rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje  dotyczące zasad rekrutacji dostępne są pod nr tel.  34 32 50 138.

Z opieki nad dzieckiem mogą skorzystać jedynie pracownicy, doktoranci oraz studenci Politechniki Częstochowskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 1 do lat 3!!! 

Autor: BKiM, 12.05.2021

Strony