Ogłoszenia

ZMARŁ PROFESOR MIKHAIL MATALYTSKI

Nekrolog

Autor: BKiM, 13.01.2021

Terminy wypłat z bezosobowego funduszu płac w 2021 roku

Autor: WebAdmin, 11.01.2021

Zmarł Profesor Jerzy Filip Sztuka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 grudnia 2020 r. w wieku 77 lat zmarł profesor Jerzy Filip Sztuka, wieloletni pracownik Politechniki Częstochowskiej. 

Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom Zmarłego wyrazy współczucia i żalu składają Rektor, Senat oraz cała Wspólnota Akademicka Politechniki Częstochowskiej.

Msza św. pogrzebowa za śp. profesora Jerzego Filipa Sztukę zostanie odprawiona w poniedziałek 28 grudnia br. o godz. 11.30 w kościele pn. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 85), po czym zostanie pochowany na cmentarzu św. Rocha w Częstochowie. 

 

Profesor Jerzy Filip Sztuka uzyskał dyplom z wyróżnieniem z zakresu kompleksowej identyfikacji wizualnej na Wydziale Form Przemysłowych w Katedrze Komunikacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1968 roku. Kolejne stopnie naukowe tj. przewód kwalifikacyjny I i II stopnia oraz tytuł profesora otrzymał odpowiednio w latach 1975, 1982 i 2002 również w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był długoletnim nauczycielem akademickim, pracując m.in. w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), gdzie był organizatorem i pierwszym dyrektorem Instytutu Wychowania Artystycznego. Od 2004 roku pracował w Politechnice Częstochowskiej, początkowo na Wydziale Zarządzania (na stanowisku profesora zwyczajnego od 2007 r.), a później w Instytucie Architektury w Budownictwie na Wydziale Budownictwa do 2015 roku. Był specjalistą z zakresu komunikacji wizualnej, reklamy, wzornictwa przemysłowego i kształtowania otoczenia, a także rysunku i projektowania graficznego. Opublikował szereg prac z zakresu struktur i komunikacji wizualnej oraz kształtowania otoczenia. Przez wiele lat brał regularnie udział w wystawach i konkursach krajowych i zagranicznych m.in. w Biennale Internazionale Dantesca w Ravennie, Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes w Barcelonie i Madrycie. Swoje prace artystyczne prezentował na 37 wystawach indywidualnych i ponad 260 zbiorowych. Spośród indywidualnych wystaw malarstwa, rysunku i rzeźby  na uwagę zasługuje duża wystawa w Bonifatiushaus w Fuldzie (1994) oraz trzy wystawy symultaniczne: Hafnarfjordur (Islandia), Reinbach (Austria) i BWA Częstochowa – z okazji 30 lecia twórczości (1999). Jego prace znajdują się w kolekcjach licznych galerii i muzeów w Polsce i na świecie: m.in. w Bonn, Chicago, Fuldzie, Hafnarfjordur, Krakowie, Montecatini, Montrealu, Poznaniu, Ravennie, Strassburgu, Warszawie, Wrocławiu, Częstochowie, jak również w zbiorach prywatnych w Austrii, Belgii, Francji, Islandii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Włoszech oraz Polsce. Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), a także Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2012). Profesor Jerzy Filip Sztuka był artystą wielkiego formatu, a przy tym wybitnym nauczycielem akademickim.

 

 

 

Autor: WebAdmin, 28.12.2020

Życzenia na Boże Narodzenie

Autor: BKiM, 21.12.2020

Strony