Jubileusz 70-lecia Politechniki Częstochowskiej

Zobacz więcej

Ustawa 2.0

Politechnika Częstochowska rozpoczęła prace nad wdrażaniem zmian organizacyjnych związanych z koniecznością dostosowania uczelni do przepisów związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawa 2.0).

Dla lepszej i szybszej informacji społeczności akademickiej Politechniki Częstochowskiej o wprowadzanych zmianach utworzona została zakładka „Ustawa 2.0ˮ. Można znaleźć tu podstawowe regulacje prawne, prezentacje szkoleń organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz kalendarium wdrażania przepisów ustawy na uczelni.

 

Przejdź do strony USTAWA 2.0 »

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • Dla Wszystkich Wydziałów - 21 listopada 2018 r. (środa) - cały dzień - w związku z zaplanowanym uroczystym posiedzeniem Senatu Politechniki Częstochowskiej oraz uroczystościami otwarcia wystaw jubileuszowych i wręczenia dyplomów i medali,
  • Wydział Zarządzania - 21 listopada 2018 r. (środa) w godzinach 10.00 - 11.00 - w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Zarządzania,
  • Wydział Budownictwa - 22 listopada 2018 r. (czwartek) w godzinach 12.00 - 13.00 - w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Budownictwa,
  • Wydział Elektryczny - 22 listopada 2018 r. (czwartek) w godzinach 13.00 - 14.00 - w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Elektrycznego,
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów - 26 listopada 2018 r. (poniedziałek) w godzinach 11.00 - 12.00 - w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - 27 listopada 2018 r. (wtorek) w godzinach 10.00 - 11.00 - w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.